2e Bestuursrapportage 2018

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 15 mei 2018
Raad: 30 mei 2018

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2018.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

-

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2018   2019   2020   2021  
Programma Ruimte en Infrastructuur 20  N  496  N  598  N  0   
Programma Samenleven 0    0    0    0   
Programma Economie 0   0   0   0  
Programma Bestuur en Dienstverlening -161 V -810 V -683 V -469 V
TOTAAL budgettaire uitkomst  -141  V  -314  V  -85  V  -469  V 
(bedragen x € 1.000,00) 2018   2019   2020   2021  
Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2018 230  N  368  N  601  N  486  N 
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2018 -141  V  -314  V  -85  V  -469  V 
Financieel perspectief na
2e Bestuursrapportage 2018
89  N  54  N  516  N  17  N 

Toelichting op de uitkomst

Deze 2e Bestuursrapportage 2018 sluit met een budgettair voordeel

 

Dit voordeel is met name ontstaan op het onderdeel Maartcirculaire 2018. Daar tegenover staan nadelen in de jaren 2019 en 2020 in het kader van uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 mei 2018,

 

 

Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, waarbij besloten wordt in de commissie terug te komen op de planning GVVP en Passend Werk.

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 2e Bestuursrapportage 2018