Aanbiedingsbrief

 

 

 

 

 

Aan de leden van de raad
van de gemeente
E r m e l o

 

 

Datum: 1 mei 2018

 

 

Onderwerp: Jaarstukken 2017

 

 

Geachte leden,

 

Hierbij bieden wij u ter bespreking én vaststelling de Jaarstukken 2017 aan.

 

De auditcommissie en de agendacommissie bepalen of en wanneer de Jaarstukken 2017 op de agenda van de raad worden gezet. De vergadering van de auditcommissie staat gepland op 17 mei 2018, in aanwezigheid van de accountant.


Wij stellen voor de behandeling door de raad te laten plaatsvinden in de commissie Bestuur & Middelen van 14 juni 2018 en in de raad van 5 juli 2018. Aansluitend zullen wij de Jaarstukken 2017 aanbieden aan de provincie Gelderland en het CBS. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn van 15 juli 2018 tot vaststelling van de Jaarstukken 2017 door de raad én de aanbieding aan de provincie Gelderland en het CBS.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

 

 

 

 

 

 

  • Jaarstukken 2017